Andreić, Željko, dr. sc.

Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zavod za matematiku, informatiku i nacrtnu geometriju
Bijenička 54, Pierottijeva 6, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 / 553 5920
E-adresa: