Barić, Ivo, dr. sc.

Klinika za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Zagrebu
Kišpatićeva 12, Rebro, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 / 2388 318
Telefaks: +385 1 / 2421 894
E-adresa: