Barišić, Pavo, prof. dr. sc.

Institut za filozofiju
Ulica grada Vukovara 54, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 / 6111 553
Telefaks: +385 1 / 6150338
E-adresa: