Čatić, Igor, prof. dr. sc.

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Ulica Ivana Lučića 5, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 / 6168 191
Telefaks: +385 1 / 615 940
E-adresa: