Čepulić, Vladimir, prof. dr. sc.

Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
Unska 3, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 / 6129 904
Telefaks: +385 1 / 6129 653
E-adresa: