Čović, Ante, prof. dr. sc.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ivana Lučića 3, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 / 6120 180,
Telefaks: +385 1 / 6156 879
E-adresa: