Tribina o tehničkom napretku i razvoju kibernetike

Klub hrvatskih humboldtovaca poziva na znanstvenu tribinu na kojoj će prof. emeritus Fakulteta strojarstva i brodogradnje Igor Čatić održati izlaganje pod naslovom Sve snažniji tehnički napredak utječe na ljudsko biće, dok će doc. dr. sc. Ivana Greguric s Hrvatskih studija govoriti o Odgovornosti u doba kiborga i robota.

Srijeda, 18. travnja 2018. u 18 h
Klub sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika, Frankopanska 5a, Zagreb.

Prvo izlaganje osvrnut će se na sve snažniji razvoj tehnike od sredine 20. stoljeća. To je, između ostaloga, rezultiralo eksponencijalnim rastom broja znanstvenika.

Analizi trenda pristupit će se na temelju ključne rečenice: »Svaka ljudska djelatnost (npr. medicina, tehnika, obrazovanje, itd.) u funkciji je društveno-humanističkih ciljeva koje beziznimno određuje politika.« Težište će biti na djelatnostima koje utječu na kiborgizaciju, robotizaciju i digitalizaciju.

U drugome dijelu razmotrit će se regulativa Europske unije na području robotike i umjetne inteligencije radi sprečavanja manipulacije ljudskim bićima.

Oboje izlagača članovi su Znanstveno-istraživačkog odbora za bioetiku, tehniku i transhumanizam Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku Sveučilišta u Zagrebu.

Pozivnica (PDF)