Ljerka Marković

Botanički zavod Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Marulićev trg 20, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 / 4877 700
Telefaks: +385 1 / 4826 260,

Umirovljena je 2000. godine.


Zagreb, 1932.

Obrazovanje / Ausbildung

Prirodoslovno-matematički fakultet, studij biologije, Zagreb, 1955; doktorat, 1964.

Fakultät der Naturwissenschaften und Mathematik, Studium der Biologie, Zagreb, 1955; Dissertation, 1964

Znanstveno područje / Forschungsgebiet, Forschungsschwerpunkt

biologija, geobotanika, istraživanje flore i vegetacije hrvatskih naselja, ruderalne i adventivne flore, flore i vegetacije riječnih obala i vegetacije šumskih rubova

Biologie, Geobotanik, Forschung von Flora und Fauna kroatischer Siedlungsgebiete, ruderale und adventive Flora, Flora und Vegetation von Flußufern und Waldrändern

Ustanova sadašnjeg ili posljednjeg zaposlenja / Gegenwärtige oder letzte Arbeitsstelle

Botanički zavod Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Marulićev trg 20, HR-10000 Zagreb, tel. +385 1 / 4877 700, faks +385 1 / 4826 260

Humboldtova stipendija / Humboldt-Stipendium

Botanisches Institut der Universität Hohenheim, Stuttgart-Hohenheim, 1965/66 (Prof. Heinrich Walter)