Tamara Nikšić

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Fizički odsjek, Zavod za teorijsku fiziku
Bijenička c. 32, HR-10000 Zagreb

Tel: 00385-1-4605576
Fax: 00385-1-4680336
E-adresa: