Ivica Picek

Sveučilište u Zagrebu, Zavod za teorijsku fiziku, Fizički odsjek PMF-a u Zagrebu
Bijenička c. 32, P.O.B.162, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 / 4605 585
Telefaks: +385 1 / 4680 336
E-adresa:


Mali Zvornik, 1950.

Obrazovanje / Ausbildung

Prirodoslovno-matematički fakultet, studij teorijske fizike, Zagreb, 1974; doktorat, Zagreb, 1980; usavršavanje, Institut Niels Bohr, Kopenhagen, 1981, 1982, 1983; gostujući znanstvenik na Theory Division, CERN, Ženeva, 1990.

Studium der theoretischen Physik, Fakultät der Naturwissenschaften und Mathematik, Zagreb, 1974; Dissertation, Zagreb, 1980; Fortbildung: Institut Niels Bohr, Copenhagen (Dänemark), 1981, 1982, 1983

Znanstveno područje / Forschungsgebiet, Forschungsschwerpunkt

teorijska fizika, izučavanje fizike elementarnih čestica u okviru baždarnih teorija ujedinjenog elektro-slabo-jakog međudjelovanja

Theoretische Physik, Erforschung von Elementarteilchen

Ustanova sadašnjeg ili posljednjeg zaposlenja / Gegenwärtige oder letzte Arbeitsstelle

Prof. emeritus: Zavod za teorijsku fiziku, Fizički odsjek PMF-a u Zagrebu, Bijenička c. 32, P.O.B. 162, HR-10000 Zagreb, tel. +385 1 / 4605 585, faks +385 1 / 4680 336, e-mail:

Humboldtova stipendija / Humboldt-Stipendium

DESY, Hamburg, 1986, 1988 (Prof. Roberto Peccei)