Vladimir Premec

Filozofski fakultet Sveučilišta u Sarajevu
Franje Račkog 1, BIH-Sarajevo

Telefon: +387 71 / 667 845
Telefaks: +387 71 667 873,

Umirovljen je 2009. godine.