Vlatko Previšić

Filozofski fakultet Zagreb
I. Lučića 3, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 / 6120 165;
Telefaks: 385 1 / 6156 879
E-adresa: 


Cerna kraj Županje, 1945.

Obrazovanje / Ausbildung

Filozofski fakultet, studij pedagogije, sociologije i informatologije; doktorat iz društvenih znanosti, Zagreb, 1984; usavršavanje, DAAD-stipendija, 1977–78.

Studium der Pädagogie, Soziologie und Informatologie; Dissertation im Bereich Humanwissenschaften, Universität in Zagreb, 1984; DAAD-Stipendium, 1977–78

Znanstveno područje / Forschungsgebiet, Forschungsschwerpunkt

sistematska pedagogija, socijalna pedagogija, pedagogija slobodnog vremena, alternativne pedagoške ideje i škole

Systematische Pädagogie, Sozialpädagogie, Pädagogie der Freizeit, alternative pädagogische Ideen und Schulen

Ustanova sadašnjeg ili posljednjeg zaposlenja / Gegenwärtige oder letzte Arbeitsstelle

Filozofski fakultet Zagreb, I. Lučića 3, HR-10000 Zagreb; tel. +385 1 / 6120 165; faks 385 1 / 6156 879

Humboldtova stipendija / Humboldt-Stipendium

Universität Bielefeld, Fakultät für Pädagogik, 1986-88 (Prof. Dieter Baacke)