Josip Riđanović

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Marulićev trg 19, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 / 444 211
Telefaks: +385 1 / 446 728
E-adresa: