Sanja Sekušak

Pliva - Pharmaceutical Company
Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb

Tel: 00385-1-3781591
Fax: 00385-1-3774719


Zagreb, 1968.

Obrazovanje / Ausbildung

Prirodoslovno-matematički fakultet, studij kemije, Zagreb, 1986–1990; poslijediplomski studij fizikalno-organske i teorijske kemije, 1993; doktorat iz područja fizikalne kemije, 1997; usavršavanje, Innsbruck, 1996; Gainesville, Florida, SAD, 1998.

Studium der Chemie, Fakultät der Naturwissenschaften und Mathematik, Zagreb, 1986-1990; Postgraduierten-Studium im Bereich physikalisch-organische und theoretische Chemie, 1993; Dissertation im Fachbereich der physikalen Chemie, 1997; Fortbildung: Innsbruck, 1996; Gainesville, Florida, 1998

Znanstveno područje / Forschungsgebiet, Forschungsschwerpunkt

kemija, molekulsko modeliranje i dizajn lijekova

Chemie, molekulare Modelierung und Design von Arzneimitteln

Ustanova sadašnjeg ili posljednjeg zaposlenja / Gegenwärtige oder letzte Arbeitsstelle

Pliva d. d., Baruna Filipovića 25, HR-10000 Zagreb, tel. +385 1 /378 1591, e-mail:

Humboldtova stipendija / Humboldt-Stipendium

Phillips-Universität Marburg, Marburg, 1999 (Prof. Gernot Frenking)