Hrvoje Skenderović

Institut za fiziku
HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 / 4698863
Telefaks: +385 1 / 4698 889
E-adresa:


Subotica, 1964.

Obrazovanje / Ausbildung

Prirodoslovno-matematički fakultet, studij fizike, Zagreb, 1990; poslijediplomski studij Zagreb, 1994, doktorat iz fizike, Zagreb, 1999.

Studium der Physik, Fakultät der Naturwissenschaften und Mathematik, Zagreb, 1990; Postgraduierten-Studium, Fakultät der Naturwissenschaften und Mathematik Zagreb, 1994; Dissertation, Fakultät der Naturwissenschaften und Mathematik, Zagreb, 1999

Znanstveno područje / Forschungsgebiet, Forschungsschwerpunkt

fizika, atomska i molekulska fizika, laserska fizika

Physik, Atom- und Molekülphysik, Laserphysik

Ustanova sadašnjeg ili posljednjeg zaposlenja / Gegenwärtige oder letzte Arbeitsstelle

Institut za fiziku, Bijenička cesta 46, HR-10000 Zagreb, tel. +385 1 4698863, e-mail:

Humboldtova stipendija / Humboldt–Stipendium

Max-Planck-Institut für Quantenoptik, Garching, 2001-2002 (Prof. K. L Kompa)