David Matthew Smith

Institut Ruđer Bošković
Bijenička c. 54, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 / 4561182
Telefaks: +385 1 / 4561182
E-adresa:


Dubbo, NSW, Australija, 1973.

Obrazovanje / Ausbildung

Ekonomski fakultet, Australsko nacionalno sveučilište, studij ekonomije i statistike, Canberra, Australija, 1994; studij kemije i matematike, Prirodoslovni fakultet, Australsko nacionalno sveučilište, Canberra, 1995; doktorat iz kemije, Australsko nacionalno sveučilište, Canberra, 2000.

Studium der Volkswirtschaft und Statistik, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Australische Nationaluniversität, Canberra, Australien, 1994; Studium der Chemie und Mathematik, Fakultät für Naturwissenschaften, Australische Nationaluniversität, Canberra, Australien, 1995; Dissertation in Chemie, Australische Nationaluniversität, Canberra, 2000.

Znanstveno područje / Forschungsgebiet, Forschungsschwerpunkt

fizička kemija, teorijska fizička kemija

Physikalische Chemie, theoretische physikalische Chemie

Ustanova sadašnjeg ili posljednjeg zaposlenja / Gegenwärtige oder letzte Arbeitsstelle

Institut Ruđer Bošković, Zavod za fizičku kemiju, Bijenička 54, HR-10000 Zagreb, tel. +385 1 / 4561 182, faks +385 1 / 4561 182, e-mail:

Humboldtova stipendija / Humboldt–Stipendium

Ludwig-Maximilians-Universität, München, 2001-2003 (Prof. Hendrik Zipse); Institut Ruđer Bošković, Zagreb, 2004-2005