Robert Vianello

Institut Ruđer Bošković
Bijenička c. 54, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 / 4561 117
E-adresa:


3. lipnja 1977, Rijeka, Hrvatska

Obrazovanje / Ausbildung

Dipl. ing. kemije, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, studij kemije, 2000.

Doktorat prirodnih znanosti, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, računalna kemija, 2003.

Znanstveno područje / Forschungsgebiet, Forschungsschwerpunkt

Fizikalno-organska kemija, računalna kemija, medicinska kemija

Physikalisch-organische Chemie, Computerchemie, Medizinische Chemie

Humboldtova stipendija / Humboldt-Stipendium

Organisch-Chemisches Institut, Universität Heidelberg, 2005 (Prof. Rolf Gleiter)