Sanja Tomić

Institut Ruđer Bošković
Bijenička 54, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 / 4561 025
Telefaks: +385 1 / 4680 245
E-adresa:


Pula, 1958.

Obrazovanje / Ausbildung

Prirodoslovno-matematički fakultet, studij fizike, Zagreb, 1982; doktorat, Zagreb, 1993; usavršavanje, EMBL-stipendija, 1998.

Studium der Physik, Fakultät der Naturwissenschaften und Mathematik, Zagreb, 1982; Dissertation, Zagreb, 1993; Fortbildung: EMBL-Stipendium, 1998

Znanstveno područje / Forschungsgebiet, Forschungsschwerpunkt

molekularna biofizika; modeliranje molekula od biološkog značaja u svrhu istraživanja njihovih svojstava i interakcije s drugim molekulama

Molekulare Biophysik, Modellierung von biologisch wichtigen Molekülen und Untersuchung ihrer Eigenschaften und Interaktionen mit anderen Molekülen

Ustanova sadašnjeg ili posljednjeg zaposlenja / Gegenwärtige oder letzte Arbeitsstelle

Institut Ruđer Bošković, Bijenička 54, HR-10000 Zagreb, tel. +385 1 / 4571 251, e-mail:

Humboldtova stipendija / Humboldt–Stipendium

European Molecular Biology Laboratory, Heidelberg, 1997 (Prof. Rebecca Wade)