Josip Trampetić

Institut Ruđer Bošković
Bijenička c. 54, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 / 4561 194
Telefaks: +385 1 / 4680 223
E-adresa:


Gunja, 1947.

Obrazovanje / Ausbildung

Prirodoslovno-matematički fakultet, studij fizike, Zagreb, 1973; magisterij, Zagreb, 1978; doktorat, Zagreb, 1980

Studium der Physik, Zagreb, 1973; Dissertation, Zagreb, 1980

Znanstveno područje / Forschungsgebiet, Forschungsschwerpunkt

teorijska fizika elementarnih čestica, nekomutativne geometrije, fenomenologija teorije elementarnih čestica, kvantna teorija polja na nekomutativnim prostorima te primjene u akceleratorskoj i astročestičnoj fizici na ekstremnim energijama, kao i u kozmologiji

Theoretische Physik der Elementarteilchen (Physik der hohen Energien). Nichtkommutative Geometrie

Ustanova sadašnjeg ili posljednjeg zaposlenja / Gegenwärtige oder letzte Arbeitsstelle

Institut Ruđer Bošković, Bijenička c. 54, HR-10000 Zagreb, tel. +385 1 / 4561 194, faks +385 1 / 4680 223, e-mail:

Humboldtova stipendija / Humboldt-Stipendium

Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik – München, 1982-84 (Prof. Roberto Peccei), 2006 (Prof. Julius Wess), 2012 (Prof. Wolfgang Hollik); 2015 (Prof. Wolfgang Hollik)