Stanislav Tuksar, akademik

Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu
Gundulićeva 6, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 / 4810 200
Telefaks: +385 1 / 4872 380
E-adresa:


Gornji Kraljevec, 1945.

Obrazovanje / Ausbildung

Filozofski fakultet, studij filozofije i anglistike, Zagreb, 1970; Muzička akademija (violončelo), 1972; Muzička akademija (muzikologija), magisterij, 1978; Université de Paris IV-Sorbonne, Pariz, Francuska (muzikologija), 1974–76

Studium der Philosophie und Anglistik, Philosophische Fakultät, Zagreb, 1970; Musik-Hochschule (Violoncello), 1972, Studium der Musikologie; Université de Paris IV-Sorbonne, Paris, (Frankreich, 1974-76

Znanstveno područje / Forschungsgebiet, Forschungsschwerpunkt

humanističke znanosti, znanost o umjetnosti (muzikologija), estetika i povijest glazbe

humanistische Wissenschaften, Musikologie, Ästhetik und Musikgeschichte

Ustanova sadašnjeg ili posljednjeg zaposlenja / Gegenwärtige oder letzte Arbeitsstelle

Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, Gundulićeva 6, HR-10000 Zagreb, tel. +385 1 / 4810 200, faks +385 1 / 4872 380, e-mail:

Humboldtova stipendija / Humboldt-Stipendium

Staatliches Institut für Musikforschung, Preussisches Kulturbesitz, Berlin, 1986–88, 1992 (Prof. Hans-Peter Reinecke)