Srećko Valić

Institut »Ruđer Bošković«
Bijenička 54, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 / 4561 111
Telefaks: +385 1 / 4680 245
E-adresa:


Rijeka, 1961.

Obrazovanje / Ausbildung

Pedagoški fakultet, studij fizike i kemije, Rijeka, 1986; poslijediplomski studij fizikalne kemije i radiokemije, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 1987; doktorat iz kemije, 1993; usavršavanje, Laboratoire de Physique des Solides, Orsay, Francuska, 1995.

Studium der Physik und Chemie, Pädagogische Fakultät, Rijeka, 1986; Postgraduierten-Studium der physikalischen Chemie und Radiochemie, Fakultät für Naturwissenschaften, Zagreb, 1987; Dissertation im Fachbereich Chemie, 1993; Fortbildung: Laboratoire de Physique des Solides, Orsay, Frankreich, 1995

Znanstveno područje / Forschungsgebiet, Forschungsschwerpunkt

fizikalna kemija polimera i kompozitnih materijala, struktura i molekulska dinamika, orijentacija molekula u prostoru, spektroskopija

Physikale Chemie der Polymäre und Kompositmaterialien, Struktur und Dynamik der Molleküle, Räumliche Orientation der Molleküle, Spektroskopie

Ustanova sadašnjeg ili posljednjeg zaposlenja / Gegenwärtige oder letzte Arbeitsstelle

Institut Ruđer Bošković, Zavod za fizičku kemiju, Bijenička 54, HR-10000 Zagreb, tel. +385 1 / 4561 111, faks +385 1 / 4680 245, e-mail: i Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Ul. braće Branchetta 20, HR-51000 Rijeka, tel. +385 51 / 651 134, faks +385 51 / 678 895, e-mail:

Humboldtova stipendija / Humboldt–Stipendium

Institut für makromolekulare Chemie, Universität Freiburg, 1998 (Prof. Wolfram Gronski)