Lino Veljak

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
I. Lučića 3, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 / 6120175
Telefaks: +385 1 / 6156 879
E-adresa: ,


Rijeka, 1950.

Obrazovanje / Ausbildung

Filozofski fakultet, studij filozofije i sociologije, Zagreb, 1973; magisterij, Zagreb, 1976; doktorat, Zagreb, 1982.

Studium der Philosophie und Soziologie, Zagreb, 1973; Postgraduierten-Studium, Zagreb, 1976; Dissertation, Zagreb, 1982.

Znanstveno područje / Forschungsgebiet, Forschungsschwerpunkt

filozofija, teorijska filozofija, ontologija, spoznajna teorija, metafizika, filozofija povijesti

Philosophie, theoretische Philosophie (Ontologie, Erkenntnistheorie, Metaphysik), Philosophie der Geschichte

Ustanova sadašnjeg ili posljednjeg zaposlenja / Gegenwärtige oder letzte Arbeitsstelle

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, I. Lučića 3, HR-10000 Zagreb, tel. +385 1 / 6120 111, faks +385 1 / 6156 879, e-mail:

Humboldtova stipendija / Humboldt-Stipendium

Uni Frankfurt/M, FB Philosophie, 1990/91 (Prof. Jürgen Habermas)