Zoran Vondraček

PMF – Matematički odjel
Bijenička c. 30, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 / 4605 508
Telefaks: +385 1 / 4680 335
E-adresa:


Zagreb, 1959.

Obrazovanje /Ausbildung

Prirodoslovno-matematički fakultet, studij matematike, Zagreb, 1982; doktorski studij iz matematike, University of Florida, Gainesville, SAD, 1990.

Studium der Mathematik, Fakultät der Naturwissenschaften und Mathematik, Zagreb, 1982; Doktorstudium der Mathematik, University of Florida, Gaiesville, USA, 1990.

Znanstveno područje / Forschungsgebiet, Forschungsschwerpunkt

matematika, teorija vjerojatnosti, slučajni procesi, teorija potencijala

Mathematik, Wahrscheinlichkeitstheorie, zufällige Prozesse, Theorie des Potentials

Ustanova sadašnjeg ili posljednjeg zaposlenja / Gegenwärtige oder letzte Arbeitsstelle

Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odsjek, Bijenička c. 30, HR-10000 Zagreb, tel. +385 1 / 4605 508, faks +385 1 / 4680 335, e-mail:

Humboldtova stipendija / Humboldt–Stipendium

Universität des Saarlandes, Fachbereich Mathematik, Saarbrücken, 1994 (Prof. Gunnar-A. Brosamler)