Diana Vukičević–Samaržija

Institut za povijest umjetnosti
Ulica grada Vukovara 68, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 / 6112 740
Telefaks: +385 1 / 6112 742
E-adresa:


Zagreb, 1947.

Obrazovanje / Ausbildung

Filozofski fakultet, studij povijesti umjetnosti i filozofije, Zagreb, 1970; studij povijesti umjetnosti, Sveučilište u Beču, 1968; magisterij iz povijesti umjetnosti, Zagreb, 1976; doktorat, Zagreb, 1979.

Studium der Kunstgeschichte und Philosophie, Philosophische Fakultät, Zagreb, 1970; Studium der Kunstgeschichte, Universität Wien (Österreich); Dissertation, Zagreb, 1979.

Znanstveno područje / Forschungsgebiet, Forschungsschwerpunkt

povijest umjetnosti, medievistika

Kunstgeschichte, Mediävistik

Ustanova sadašnjeg ili posljednjeg zaposlenja / Gegenwärtige oder letzte Arbeitsstelle

Institut za povijest umjetnosti, Ulica grada Vukovara 68, HR-10000 Zagreb, tel. +385 1 / 6112 740, faks +385 1 / 6112 742, e-mail:

Humboldtova stipendija / Humboldt-Stipendium

Zentralinstitut für Kunstgeschichte, München, 1976–78 (Prof. Willibard Sauerländer)