Borislav Mikulić

Račinovci, 1957.

Znanstveno područje / Forschungsgebiet, Forschungsschwerpunkt

filozofija

Philosophie

Ustanova sadašnjeg ili posljednjegzaposlenja / Gegenwärtige oder letzte Arbeitsstelle

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za filozofiju, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, tel. +385-1-6120111, faks +385-1-6156879, e-mail: ,

Humboldtova stipendija / Humboldt–Stipendium

Eberhard Karls Universität Tübingen, Fakultät für Philosophie und Geschichte, 1992 (Prof. Manfred Frank, , Prof. Hans Joachim Kraemer)