Nicholas James Bradshaw

Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju
Radmile Matejčić 2, HR-51000 Rijeka

e-mail:


Blackburn, Velika Britanija / Großbritannien, 1983.

Obrazovanje / Ausbildung

Diplomirao prirodne znanosti, Sveučilište u Durhamu, 2002.; doktorirao na Sveučilištu u Edinburghu, 2005.

Diplom in Naturwissenschaften, Universität Durham, 2002; Promotion Universität Edinburgh, 2005

Znanstveno područje / Forschungsgebiet, Forschungsschwerpunkt

stanična biologija, biotehnologija, mentalne bolesti, agregacija proteina, shizofrenija

Zellbiologie, Biotechnologie, Geisteskrankheit, Proteinaggregation, Schizophrenie

Ustanova sadašnjeg ili posljednjeg zaposlenja / Gegenwärtige oder letzte Arbeitsstelle

Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Rijeka, Hrvatska

Humboldtova stipendija / Humboldt – Stipendium

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Institut für Neuropathologie, 2011.-2014. (Prof. Dr. Carsten Korth)