Željko Andreić

Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zavod za matematiku, informatiku i nacrtnu geometriju
Bijenička 54, Pierottijeva 6, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 / 553 5920
E-adresa:


Zagreb, 1957.

Obrazovanje / Ausbildung

Prirodoslovno-matematički fakultet, studij primijenjene fizike, Zagreb, 1980; poslijediplomski studij medicinske fizike, Zagreb, 1984; doktorat iz fizike, 1993.

Studium der angewandten Physik, Fakultät der Naturwissenschaften und Mathematik, Zagreb, 1980; Postgraduierten-Studium der medizinischen Physik, Zagreb, 1984; Dissertation im Fachbereich Physik, Zagreb, 1980

Znanstveno područje / Forschungsgebiet, Forschungsschwerpunkt

fizika plazme, EUV-spektroskopija, meteoritika i planetna astronomija

Plasmaphysik, EUV Spektroskopie, Meteoritics and Planetary science

Ustanova sadašnjeg ili posljednjeg zaposlenja / Gegenwärtige oder letzte Arbeitsstelle

Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, 10000 Zagreb, tel. 5535920, e-mail:

Humboldtova stipendija / Humboldt–Stipendium

Ruhr Universität Bochum, Institut für Experimentalphysik V, 1998, 2001 (Prof. Hans-Joachim Kunze)