Ivan Andrić

Institut Ruđer Bošković
Bijenička c. 54, HR-10001 Zagreb

Telefon: +385 1 / 4680 221
Telefaks: +385 1 / 4680 223
E-adresa:


Novi Sad, 1943.

Obrazovanje / Ausbildung

Prirodoslovno-matematički fakultet, studij primijenjene fizike, Zagreb 1961–1965; doktorat iz fizike, 1974; usavršavanje, Laboratoirre de physique theorique des hautes energies, Orsay, Francuska, 1975–1977.

Studium der theoretischen Physik, Zagreb 1961-1965; Dissertation, Zagreb, 1974, Fortbildung: Laboratoirre de physique theorique des hautes energies, Orsay, Frankreich, 1975-1977.

Znanstveno područje / Forschungsgebiet, Forschungsschwerpunkt

teorijska fizika, kvantna mehanika, kvantna teorija polja

Theoretische Physik, Quantenmechanik, Quantenfeldtheorie

Ustanova sadašnjeg ili posljednjeg zaposlenja/ Gegenwärtige oder letzte Arbeitsstelle

Institut Ruđer Bošković, Bijenička c. 54, HR-10001 Za

greb, tel. +385 1/4680 221, faks +385 1 / 4680 223, e-mail:

Humboldtova stipendija / Humboldt-Stipendium

Fakultät für Physik, Universität Bielefeld, 1973-1975 (Prof. Helmut Satz)