Ivo Barić

Klinika za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Zagrebu
Kišpatićeva 12, Rebro, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 / 2388 318
Telefaks: +385 1 / 2421 894
E-adresa:


Zagreb, 1959.

Obrazovanje / Ausbildung

Medicinski fakultet, Zagreb; specijalizacija iz pedijatrije; poslijediplomski studij kliničke pedijatrije; doktorat, 1992.

Studium der Medizin, Zagreb; Spezialisierung in der Pädiatrie; Postgraduierten-Studium Klinische Pädiatrie; Dissertation, 1992

Znanstveno područje / Forschungsgebiet, Forschungsschwerpunkt

medicina, nasljedne i metaboličke bolesti / Medizin, geerbte und metabolische Krankheiten

Ustanova sadašnjeg ili posljednjeg zaposlenja / Gegenwärtige oder letzte Arbeitsstelle

Klinika za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Kišpatićeva 12, Rebro, HR-10000 Zagreb, tel. +385 1 / 2388 318, faks +385 1 / 2421 894, e-mail:

Humboldtova stipendija / Humboldt–Stipendium

Universitäts-Kinderklinik, Marburg, 1997 (Prof. Georg F. Hoffmann)