Pavo Barišić

Institut za filozofiju
Ulica grada Vukovara 54, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 / 6111 553
Telefaks: +385 1 / 6150338
E-adresa:


Gornja Dubica, 1959.

Obrazovanje / Ausbildung

Pravni fakultet, Osijek, Zagreb, 1978–1982; studij filozofije i germanistike, Zagreb, 1979–1983; poslijediplomski studij filozofije znanosti, IUC Dubrovnik, 1983–1985; disertacija Augsburg, 1989.

Studium der Rechtswissenschaften, Osijek, Zagreb, 1978-1982; Studium der Philosophie und Germanistik, Zagreb, 1979-1983; Dissertation, Augsburg, 1989.

Znanstveno područje / Forschungsgebiet, Forschungsschwerpunkt

humanističke znanosti, filozofija prava i politike

Humanwissenschaften, Philosophie des Rechts und der Politik

Ustanova sadašnjeg ili posljednjeg zaposlenja / Gegenwärtige oder letzte Arbeitsstelle

Institut za filozofiju, Ulica grada Vukovara 54, HR-10000 Zagreb, tel. +385 1 / 6111 984, faks +385 1 / 6111 532, e-mail:

Huboldtova stipendija / Humboldt-Stipendium

Universität in Augsburg, 1997–1998 (Prof. Arno Baruzzi)