Pavo Barišić

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet hrvatskih studija
Borongajska cesta 83d, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 / 2457 601
E-adresa:
Webseite: pavobarisic.eu


Rođen / Geboren

Gornja Dubica, 1959.

Obrazovanje / Ausbildung

Studij prava u Osijeku i Zagrebu 1978–1982; studij filozofije i germanistike u Zagrebu 1979–1983; poslijediplomski studij filozofije znanosti, IUC Dubrovnik, 1983–1985; disertacija u Augsburgu 1989.

Studium der Rechtswissenschaften in Osijek und Zagreb 1978-1982; Studium der Philosophie und Germanistik in Zagreb 1979-1983; Dissertation in Augsburg 1989.

Znanstveno područje / Forschungsgebiet, Forschungsschwerpunkt

Humanističke znanosti, filozofija prava i politike

Geisteswissenschaften, Philosophie des Rechts und der Politik

Ustanova sadašnjeg ili posljednjeg zaposlenja / Gegenwärtige oder letzte Arbeitsstelle

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija, Borongajska cesta 83d, HR-10000 Zagreb

Humboldtova stipendija / Humboldt-Stipendium

Universität Augsburg, 1997–1998 (Prof. Arno Baruzzi)

Ludwig-Maximilian-Universität in München, 2004, 2018 (Prof. Henning Ottmann)