Nevenka Brničević

Institut Ruđer Bošković
Bijenička c. 54, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 / 4561 189
Telefaks: +385 1 / 4680 084
E-adresa:


Naklice kod Omiša, 1937.

Obrazovanje / Ausbildung

Prirodoslovno-matematički fakultet, studij kemije, Zagreb, 1961; doktorat, Zagreb, 1969; usavršavanje, Humboldtova stipendija

Studium der Chemie, Zagreb, 1961; Dissertation, Zagreb, 1969; Fortbildung: AvH-Stipendium.

Znanstveno područje / Forschungsgebiet, Forschungsschwerpunkt

kemija, anorganska kemija, supravodljivi oksidi i klasteri prijelaznih metala

Chemie, anorganische Chemie, oxydische Supraleiter

Ustanova sadašnjeg ili posljednjeg zaposlenja / Gegenwärtige oder letzte Arbeitsstelle

Institut Ruđer Bošković, Bijenička c. 54, HR-10000 Zagreb, tel. +385 1 / 4561 189, faks +385 1 / 4680 084, e-mail:

Humboldtova stipendija / Humboldt-Stipendium

Anorganisch-chemisches Institut der Universität Münster, 1971/72 (Prof. Harald Schäfer)