Roman Čaplar

Institut Ruđer Bošković
Bijenička c. 54, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 / 4561 031
Telefaks: +385 1 / 4680 084
E-adresa:


Osijek, 1948.

Obrazovanje / Ausbildung

Prirodoslovno-matematički fakultet, studij fizike, Zagreb, 1971; poslijediplomski studij, nuklearna fizika i fizika elementarnih čestica, Zagreb, 1974; doktorat iz fizike, Gesamtfakultät für Physik und Astronomie, Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg, Njemačka, 1977.

Studium der Physik, Zagreb, 1971; Postgraduierten-Studium: Kern- und Elementarteilchenphysik, Zagreb, 1974; Dissertation an der Gesamtfakultät für Physik und Astronomie, Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg, Deutschland, 1977.

Znanstveno područje / Forschungsgebiet, Forschungsschwerpunkt

fizika, nuklearna fizika, fizika teških iona

Physik, Kernphysik, Schwerionenphysik

Ustanova sadašnjeg ili posljednjeg zaposlenja / Gegenwärtige oder letzte Arbeitsstelle

Institut Ruđer Bošković, Zavod za eksperimentalnu fiziku, Bijenička 54, HR-10000 Zagreb, e-mail: .

Humboldtova stipendija / Humboldt-Stipendium

Max-Planck-Institut für Kernphysik, Heidelberg, 1981–1982 (Prof. Dieter Fick)