Jasna Čapo

Institut za etnologiju i folkloristiku
Šubićeva ulica 42, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 / 4596 700
E-adresa:


Zagreb, 1961.

Obrazovanje / Ausbildung

Filozofski fakultet, studij francuskog jezika i književnosti i etnologije, Zagreb, 1979–1984; poslijediplomski studij antropologije i demografije, University of California, Berkeley, 1984–1990; doktorat iz demografije, 1990.

Studium der Romanistik und Ethnologie, Philosophische Fakultät, Zagreb, 1979-1984; Post-Graduierten Studium der Anthropologie und Demographie an der University of California, Berkeley, 1984-1990; Dissertation im Fachbereich Demographie, 1990.

Znanstveno područje / Forschungsgebiet, Forschungsschwerpunkt

antropologija migracija i transnacionalizacija, hrvatska dijaspora i procesi identifikacije, rituali, obitelj, povijest hrvatske etnologije

Anthropologie der Migration und Transnationalisierung, kroatische Diaspora und Prozesse der Identifikation, Rituale, Familie,Geschichte der kroatischen Ethnologie

Ustanova sadašnjeg ili posljednjeg zaposlenja / Gegenwärtige oder letzte Arbeitsstelle

Institut za etnologiju i folkloristiku, Šubićeva 42, HR-10000 Zagreb, tel. +385 1 / 4596 700, faks +385 1 / 4596 709, e-mail:

Humboldtova stipendija / Humboldt–Stipendium

Ludwig-Maximilians-Universität München, Institut für Volkskunde/Europäische Ethnologie, 2002 (Prof. Dr. Klaus Roth); Humboldt Universität zu Berlin, Institut für Slawistik, 2008 (Prof. Dr. Christian Voß); Universität Tübingen, Ludwig-Uhland-Institut für Empirische Kulturwissenschaft, 2017 (Prof. Dr. Reinhard Johler).