Igor Čatić

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Ulica Ivana Lučića 5, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 / 6168 191
Telefaks: +385 1 / 615 940
E-adresa:


Zagreb, 1936.

Obrazovanje / Ausbildung

Fakultet strojarstva i brodogradnje, strojarski odsjek, 1960; poslijediplomski studij, tehnologije u strojarskoj proizvodnji, 1970; doktorat, RWTH Aachen, Fakultät für Maschinenwesen, SR Njemačka, 1972; usavršavanje: L’Centre des matieres plastiques, Pariz, 1964/65, Institut für Kunststoffverarbeitung, Aachen, 1968, 1970/71, 1986.

Studium der Maschinenbautechnik, Zagreb, 1960; Dissertation, RWTH Aachen, Fakultät für Maschinenwesen, BRD, 1972; Fortbildung: L’Centre des matieres plastiques, Pariz, (Frankreich) 1964/65.

Znanstveno područje / Forschungsgebiet, Forschungsschwerpunkt

tehnika, strojarstvo, polimerijsko inženjerstvo, prerada plastike i gume

Technik, Maschinenwesen, Bearbeitung der Polymere, Verarbeitung von Plastik und Gummi

Ustanova sadašnjeg ili posljednjeg zaposlenja / Gegenwärtige oder letzte Arbeitsstelle

Prof. emeritus: Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 5, HR-10000 Zagreb, tel. +385 1 / 6168 191, faks +385 1 / 615 940, e-mail:

Humboldtova stipendija / Humboldt-Stipendium

Institut für Kunststoffverarbeitung, RWTH Aachen, Deutschland, 1970/71, 1986 (Prof. Georg Menges)