Ekrem Čaušević

Filozofski fakultet u Zagrebu
I. Lučića 3, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 / 6120 064
Telefaks: +385 1 / 6120 043
E-adresa:


Bihać, 1952.

Obrazovanje / Ausbildung

Filozofski fakultet, studij orijentalnih jezika i književnosti, Sarajevo, 1974; poslijediplomski studij, Istanbul, Sarajevo, 1982; doktorat, Sarajevo, 1986; usavršavanje, stipendija Turske vlade, Istanbul, 1979.

Studium der orientalischen Sprachen und Literatur, Philosophische Fakultät, Sarajewo, 1974; Postgraduierten-Studium, Istanbul, Sarajewo, 1982; Dissertation, Sarajewo, 1986; Fortbildung: Stipendium der türkischen Regierung, Istanbul, 1979.

Znanstveno područje / Forschungsgebiet, Forschungsschwerpunkt

lingvistička turkologija, jezično kontrastiranje

Linguistische Turkologie, Sprachliche Kontrastierung

Ustanova sadašnjeg ili posljednjeg zaposlenja / Gegenwärtige oder letzte Arbeitsstelle

Filozofski fakultet u Zagrebu, I. Lučića 3, HR-10000 Zagreb, tel. +385 1 / 6120 064, faks +385 1 / 6120 043, e-mail:

Humboldtova stipendija / Humboldt–Stipendium

Seminar für Turkologie und Zentralasienkunde, Göttingen, 1993, 2000