Goran Gretić

Institut za filozofiju
Ulica grada Vukovara 54, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 / 6111 532
Telefaks: +385 1 / 6150 338

Fakultet političkih znanosti
Lepušićeva 6, HR-10000 Zagreb
Telefon: +385 1 / 6111 808

E-adresa:


Zagreb, 1945.

Obrazovanje / Ausbildung

Filozofski fakultet, studij filozofije i sociologije, Zagreb, 1970; doktorat, Köln, 1975; usavršavanje, Fulbrightova stipendija, University of Pennsylvania, Philadelphia, SAD, 1983/84.

Studium der Philosophie und Soziologie, Philosophische Fakultät, Zagreb, 1970; Dissertation, Köln, 1975; Fortbildung: Fulbright-scholar na Univ.. of Pennsylvania, Philadelphia, 1983/84

Znanstveno područje / Forschungsgebiet, Forschungsschwerpunkt

filozofija, povijest filozofije, filozofija povijesti

Philosophie,Geschichte der Philosophie, Geschichtsphilosophie

Ustanova sadašnjeg ili posljednjeg zaposlenja / Gegenwärtige oder letzte Arbeitsstelle

Institut za filozofiju, Ulica grada Vukovara 54, HR-10000 Zagreb, tel. +385-1-6111532, faks +385-1-6150338, e-mail:

Humboldtova stipendija / Humboldt-Stipendium

Universität in Köln, 1979/1980, 1991, 1996 (Prof. Karl-Heinz Volk­mann-Schluck, Prof. Klaus Düsing)