Branko Guberina

Zavod za teorijsku fiziku, Institut Ruđer Bošković
Bijenička c. 54, HR-10001 Zagreb

Telefon: +385 1 / 4680 234
Telefaks: +385 1 / 4680 223
E-adresa: branko.guberina@ irb.hr


Šibenik, 1946.

Obrazovanje / Ausbildung

Prirodoslovno-matematički fakultet, studij teorijske fizike, Zagreb, 1970; doktorat, Zagreb, 1978.

Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik, Studium der theoretischen Physik, Zagreb, 1970; Dissertation, Zagreb, 1978.

Znanstveno područje / Forschungsgebiet, Forschungsschwerpunkt

teorijska fizika elementarnih čestica i fizika teških kvarkova, teorija slabih interakcija, narušenje CP-simetrije, neperturbativna kvantna kromodinamika, supergravitacija

Theoretische Physik der Elementarteilchen, Theorie der schwachen Interaktionen, Störung der CP-Symmetrie, nichtperturbative Quantenchromodynamik, Supergravitation

Ustanova sadašnjeg ili posljednjeg zaposlenja / Gegenwärtige oder letzte Arbeitsstelle

Zavod za teorijsku fiziku, Institut Ruđer Bošković, Bijenička c. 54, HR-10001 Zagreb, tel. +385 1 / 4680 234, faks +385 1 / 4680 223, e-mail:

Humboldtova stipendija / Humboldt-Stipendium

Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik, München, 1979/1980 (Prof. Roberto D. Peccei)