Alojz Jembrih

Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu, Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83d, 10 000 Zagreb

Telefon: +385 1 / 245 7631;
E-adresa:


Varaždin, 1947.

Obrazovanje / Ausbildung

Sveučilište u Beču, studij slavenske filologije i povijesti umjetnosti, 1975; doktorat iz slavenske filologije, Beč, 1977.

Studium der Slavistik und Kunstgeschichte an der Universität Wien; Dissertation im Fachbereich Slavistik, Wien, 1977

Znanstveno područje / Forschungsgebiet, Forschungsschwerpunkt

slavenski jezici i književnost

Slavische Sprachen und Literaturen

Ustanova sadašnjeg ili posljednjeg zaposlenja / Gegenwärtige oder letzte Arbeitsstelle

Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, Odjel kroatologija, Borongajska cesta 83d 10 000 Zagreb, tel. + 385 1 245 7631; e-mail: ; privat: Žerjavinec, Lug 13, 10360 Sesvete, Hrvatska

Humboldtova stipendija / Humboldt–Stipendium

Slavisches Seminar der Universität Tübingen, 1986 (Prof. Rolf-Dieter Kluge)

Fhilosphische Fakultet der Universität Münster, 1986 (Prof. Dr. G. Ressel)

Slavisches Seminar der Universtät Mannheim, 1991 (Prof. Dr. Josip Matešić)