Zlatica Kozarac

Institut Ruđer Bošković, Centar za istraživanje mora i okoliša
Bijenička c. 54, HR-10000 Zagreb

Telefon: +385 1 / 4561 105
Telefaks: +385 1 / 4680 114
E-adresa:


Zagreb, 1946.

Obrazovanje / Ausbildung

Tehnološki fakultet, studij kemije, Zagreb, 1970; poslijediplomski studij oceanologije, smjer kemija, Zagreb, 1974; doktorat iz kemije, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 1980.

Studium der Chemie an der Technologischen Fakultät, Zagreb, 1970; Postgraduierten-Studium der Ozeanologie, Zagreb, 1974; Dissertation im Fachbereich Chemie, Zagreb, 1980.

Znanstveno područje / Forschungsgebiet, Forschungsschwerpunkt

kemija, fizikalna kemija, kemija na granici faza, elektrokemija

Chemie, physikalische Chemie, Chemie an der Phasengränze, Elektrochemie

Ustanova sadašnjeg ili posljednjeg zaposlenja / Gegenwärtige oder letzte Arbeitsstelle

Institut Ruđer Bošković, Centar za istraživanje mora i okoliša, Bijenička c. 54, HR-10000 Zagreb, tel. +385 1 / 4561 105, faks +385 1 / 4680 242, e-mail:

Humboldtova stipendija / Humboldt-Stipendium

Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie, Göttingen, 1986, 1987, 1988, 1990, 1992, 1993 (Prof. Dietmar Möbius)