Od velikoga praska do ubrzanoga širenja

U Klubu sveučilišnih nastavnika u Zagrebu održano je 15. travnja 2015. predavanje dr. sc. Nevenka Bilića s Instituta Ruđera Boškovića pod naslovom „Od velikoga praska do ubrzanoga širenja“. U ime Kluba hrvatskih Humboldotvaca (KHH) i kluba DAAD okupljene je pozdravio dr. sc. Mile Ivanda, znanstveni savjetnik na Institutu „Ruđer Bošković“.

predavanje bilic m

U svome predavanju dr. sc. Nevenko Bilić, nakon kratkoga uvoda u opservabilnu i teorijsku kozmologiju, dao je prikaz najnovijih opažanja i teorijskih modela. Posebno je diskutirao kozmologiju ranoga svemira i tzv. inflaciju, tamnu materiju, tamnu energiju i ubrzano širenje svemira.

Nakon predavanja i rasprave uslijedilo je neformalno druženje.

Voditelj tribine bio je dr. sc. Mile Ivanda.

Pozivnica (PDF)