Jezik znanosti u doba globalizacije

Jezik znanosti u doba globalizacije

Prof. dr. Siegfried Gehrmann s Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu održat će predavanje "Jezik znanosti u doba globalizacije – s pogledom na Hrvatsku i status njemačkoga" u četvrtak, 31. ožujka 2022. u 18 h u Društvu hrvatskih sveučilišnih nastavnika. Predavanje i diskusija simultano će se prevoditi.

U središtu predavanja je kontroverza o jeziku znanosti u kontekstu anglofonizacije. Danas konkuriraju dvije koncepcije: s jedne strane koncepcija english only koja potiskuje sve druge jezike (uključujući i matične jezike pojedinih znanstvenih zajednica) u ulozi jezika znanosti, a s druge strane koncepcija višejezične znanosti u Europi. Zašto se znanstvenici odriču svog nacionalnog jezika i prelaze na engleski? Što znanost kao sustav dobiva a što gubi realizacijom jedne odnosno druge koncepcije? Predavanje istražuje logiku i pokretačke sile u pozadini obiju koncepcija i smješta ih u širi društveni kontekst. Prof. Gehrmann  posebno će se osvrnuti na trendove u Hrvatskoj, kao i na status njemačkoga kao jezika znanosti.

Pozivnica (PDF)