Jezik znanosti u doba globalizacije

Prof. dr. Siegfried Gehrmann s Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu održao je pred  brojnom publikom u Društvu hrvatskih sveučilišnih nastavnika predavanje pod naslovom Jezik znanosti u doba globalizacije – s pogledom na Hrvatsku i status njemačkoga. Predavanje je održano na njemačkom jeziku sa simultanim prevođenjem.Nakon predavanja uslijedila je živa diskusija o znanosti u doba globalizacije i sve većeg reduciranja višejezičnosti.

Siegfried Gehrmann

Nakon predavanja predstavljen je tematski broj časopisa Zagreber Germanistische Beiträge (28/2019) pod naslovom Anglophonisierung der Wissenschaftssprache (Anglofonizacija jezika znanosti). U objavljenim člancima raspravlja se o problemu anglofonizacije  i načinima na koje se ona reflektira na pojedine znanstvene discipline, na visokoškolsko obrazovanje  i na rad u pojedinim strukama. Članke objavljene u  časopisu sažeto je predstavio izv. prof. dr. Slađan Turković s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Temat su uredili Siegfried Gehrmann i Slađan Turković.

Zvučna snimka predavanja i diskusije