Održana javna tribina »Vrednovanje u znanosti« u organizaciji KHH

Kako je najavljeno, u utorak, 22. studenog u 18 sati održana je u prostorijama Društva hrvatskih sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenika javna tribina na temu vrednovanja u znanosti.

Voditeljica tribine bila je prof.  dr. sc. Jadranka Stojanovski, Institut Ruđer Bošković. Sudjelovali su izv. prof. dr. sc. Marija Brajdić Vuković, Institut za društvena istraživanja, dr. sc. Antica Čulina, Institut Ruđer Bošković, prof. dr. sc. Srećko Gajović, Medicinski fakultet, prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach, Ekonomski fakultet. Prof. dr. sc. Predrag Pale, Fakultet elektrotehnike i računarstva, koji je također bio pozvan, nije mogao biti nazočan, već je poslao kratko mišljenje koje je pročitala voditeljica tribine. U raspravi je sudjelovalo nekoliko prisutnih znanstvenika, a svoja razmišljanja o problematici iznijela je i akademkinja Milena Žic-Fuchs.

Ova prva javna tribina posvećena problematici vrednovanja u sustavu znanosti potaknuta je recentnim administriranjem u hrvatskom sustavu znanosti i visokog obrazovanja, u prvom redu donošenjem Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja. U tim nacionalnim dokumentima uočen je značajan raskorak prema onome što je u lipnju ove godine izneseno u Zaključcima Vijeća Europske unije, kojih je Hrvatska potpisnik, a tiče se promjene paradigme u sustavu vrednovanja znanstvenoga rada i njegovih rezultata. Naime, dok zaključci Vijeća EU preporučuju odmak od usko kvantitativnog prema obuhvatnijem načinu vrednovanja znanstvenoga rada, hrvatska je znanstvena zajednica suočena s još jačim pritiskom kvantitativnosti i primjene sustava bodovanja u napredovanju znanstvenika, koji u velikoj mjeri isključuje bitne aktivnosti s područja znanstvene djelatnosti koje se ne mogu kvantificirati. Time se osobito otežava napredovanje u karijeri mlađih znanstvenika. Tijekom rasprave došlo se do zaključka da treba raditi na promjenama u prvom redu Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (prema novom zakonu: znanstvena radna mjesta), koji ću uzeti u obzir zaključke Vijeća Europe i u vrednovanju znanstvenoga rada i njegovih rezultata omogućiti uravnoteženiju primjenu kvantitativnih i kvalitativnih elemenata, odnosno ocjenjivanje svih relevantnih istraživačkih aktivnosti znanstvenika.