Genetski modificirani organizmi u svjetlu transatlantskih trgovinskih sporazuma

U Klubu sveučilišnih nastavnika u Zagrebu održan je 21. studenoga 2014. okrugli stol pod naslovom „Genetski modificirani organizmi u svjetlu transatlantskih trgovinskih sporazuma“. U ime Kluba hrvatskih humboldotvaca i Kluba DAAD okupljene je pozdravio dr. sc. Mile Ivanda, znanstveni savjetnik na Institutu „Ruđer Bošković“.

Uvodna izlaganja o temi imali su prof. dr. sc. Ante Čović, prorektor Sveučilišta u Zagrebu i bivši član Vijeća za GMO, doc. dr. sc. Katica Knezović, docentica na Učiteljskom fakultetu i autorica knjige „Theologische Annäherung an die Grüne Gentechnik“ (2009.), doc. dr. sc. Tomislav Krznar, docent na Učiteljskom fakultetu i autor knjige „Znanje i destrukcija. Integrativna bioetika i problemi zaštite okoliša“ (2011.), te dr. sc. Ivica Kelam, autor knjige „GMO kao bioetički problem“ (2014.).

Okrugli stol i raspravu moderirao je prof. dr. sc. Valerije Vrček, profesor kemije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu i autor knjige „GMO između prisile i otpora“ (2010.).