Ljetopis Kluba hrvatskih humboldtovaca

Osnivanje i registracija

Klub hrvatskih humboldtovaca (Kroatischer Humboldtianer-Klub) osnovan je 11. svibnja 1992. u Zagrebu.

Na temelju čl. 18. Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana, NN br. 10/1990., upi­san je u Registar udruženja građana Republike Hrvatske pod registarskim brojem 1533, Knjiga I.

Rješenjem Ministarstva uprave od 17. srpnja 1998., Klub je upisan u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem 00000993, sa sjedištem u Zagrebu, Marulićev trg 19/1.

Statut

Prvi Statut Kluba donesen je na osnivačkoj Skupšti­ni održanoj 11. svibnja 1992.

Temeljem Zakona o udrugama, NN br. 70/97 i 106/97, Klub je uskladio Statut s novim zakonskim odredbama donošenjem izmijenjenoga Statuta na Skupštini održanoj 17. prosinca 1997.

Prema Zakonu o udrugama od 1. listopada 2014., NN 74/14, Klub je donio izmjene i dopune Statuta na Skupštini održanoj 28. rujna 2015.

Upravna tijela

1992.-1994.

Predsjednik Kluba bio je Viktor Žmegač.

Članovi su Upravnoga odbora Ivo Baučić (potpredsjednik), Igor Čatić (taj­nik), Zoran Jašić (rizničar), Vlatko Previšić (voditelj tribina), Tomislav Cabrijan, Ante Čović, Mirjana Eckert-Maksić i Fedor Raić.

1994.-1996.

Predsjednica Kluba bila je Elsa Reiner.

Članovi su Upravnoga odbora Ante Čović (potpredsjednik), Vlatko Previšić (tajnik), Mirjana Eckert-Maksić (rizničarka), Velimir Filipović (voditelj tribina), Tomislav Čabrijan, Vjekoslav Filipović, Mirko Gojmerac i Fedor Raić.

U Klub su bila učlanjena 124 znanstvenika.

1996.-1998.

Predsjednik Kluba bio je Ante Pažanin.

Članovi su Upravnoga odbora Mirko Gojmerac (potpredsjednik), Ivan Cifrić (tajnik), Jelena Aurer-Koželj (rizničarka), Božidar Jelčić (voditelj Tribine KHH), Vjekoslav Filipović, Koraljka Kos, Zvonimir Maksić i Damir Vrbanec.

Klub je brojao 137 članova.

1998.-2001.

Predsjednik Kluba bio je Leo Budin.

Članovi su Upravnoga odbora Zvonimir Maksić (potpredsjednik), Neven Budak (tajnik), Sonja Roić (tajnica), Božidar Jelčić, Nikša Gligo, Damir Vrbanec, Slobodan Vukičević, Ivan Andrić.

2001.-2005.

Predsjednik Kluba bio je Mladen Pavičić.

Članovi su Upravnoga odbora Stanislav Tuksar (potpredsjednik), Marta Ljubešić (tajnica), Zvonko Kovač (rizničar), Ivan Andrić, Nađa Došlić, Ranko Matasović, Silvio Pallua, Mirjana Kasapović i Željko Sutlić.

2005.-2009.

Predsjednik Kluba bio je Ivan Gušić.

Članovi su Upravnoga odbora Stanislav Tuksar (potpredsjednik), Larisa Jonke (tajnica), Davor Krapac, Ranko Matasović, Nađa Došlić, Jurica Sorić, Blaženka Melić i Pavo Barišić.

2009.-2014.

Predsjednik Kluba bio je Vlatko Previšić.

Članovi Upravnoga odbora Neven Budak (potpredsjednik), Larisa Jonke (tajnica), Ivan Gušić, Mile Ivanda, Goran Kniewald, Dunja Leljak-Levanić, Roman Brajša i Stanislav Tuksar.

2014.-2016.

Predsjednik Kluba bio je Pavo Barišić.

Članovi su Upravnoga odbora Zoran Jašić (potpredsjednik), Mile Ivanda (tajnik), Milan Pelc (rizničar), Valerije Vrček (voditelj tribina), Jasna Čapo-Žmegač, Marina Ilakovac-Kveder, Dunja Leljak-Levanić i Roman Brajša.

2016.-

Predsjednik je Kluba Pavo Barišić.

Članovi Upravnoga odbora Zoran Jašić (potpredsjednik), Milan Pelc (tajnik), Ivo Barić (rizničar), Valerije Vrček (voditelj tribina), Marina Ilakovac Kveder, Jurica Sorić, Ivan Picek.