Ljetopis Kluba hrvatskih humboldtovaca

Osnivanje i registracija

Klub hrvatskih humboldtovaca (Kroatischer Humboldtianer-Klub) osnovan je 11. svibnja 1992. u Zagrebu.

Na temelju čl. 18. Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana, NN br. 10/1990., upi­san je u Registar udruženja građana Republike Hrvatske pod registarskim brojem 1533, Knjiga I.

Rješenjem Ministarstva uprave od 17. srpnja 1998., Klub je upisan u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem 00000993, sa sjedištem u Zagrebu, Marulićev trg 19/1.

Statut

Prvi Statut Kluba donesen je na osnivačkoj Skupšti­ni održanoj 11. svibnja 1992.

Temeljem Zakona o udrugama, NN br. 70/97 i 106/97, Klub je uskladio Statut s novim zakonskim odredbama donošenjem izmijenjenoga Statuta na Skupštini održanoj 17. prosinca 1997.

Prema Zakonu o udrugama od 1. listopada 2014., NN 74/14, Klub je donio izmjene i dopune Statuta na Skupštini održanoj 28. rujna 2015.

Upravna tijela

1992.-1994.

Predsjednik Kluba bio je Viktor Žmegač.

Članovi su Upravnoga odbora Ivo Baučić (potpredsjednik), Igor Čatić (taj­nik), Zoran Jašić (rizničar), Vlatko Previšić (voditelj tribina), Tomislav Cabrijan, Ante Čović, Mirjana Eckert-Maksić i Fedor Raić.

1994.-1996.

Predsjednica Kluba bila je Elsa Reiner.

Članovi su Upravnoga odbora Ante Čović (potpredsjednik), Vlatko Previšić (tajnik), Mirjana Eckert-Maksić (rizničarka), Velimir Filipović (voditelj tribina), Tomislav Čabrijan, Vjekoslav Filipović, Mirko Gojmerac i Fedor Raić.

U Klub su bila učlanjena 124 znanstvenika.

1996.-1998.

Predsjednik Kluba bio je Ante Pažanin.

Članovi su Upravnoga odbora Mirko Gojmerac (potpredsjednik), Ivan Cifrić (tajnik), Jelena Aurer-Koželj (rizničarka), Božidar Jelčić (voditelj Tribine KHH), Vjekoslav Filipović, Koraljka Kos, Zvonimir Maksić i Damir Vrbanec.

Klub je brojao 137 članova.

1998.-2001.

Predsjednik Kluba bio je Leo Budin.

Članovi su Upravnoga odbora Zvonimir Maksić (potpredsjednik), Neven Budak (tajnik), Sonja Roić (tajnica), Božidar Jelčić, Nikša Gligo, Damir Vrbanec, Slobodan Vukičević, Ivan Andrić.

2001.-2005.

Predsjednik Kluba bio je Mladen Pavičić.

Članovi su Upravnoga odbora Stanislav Tuksar (potpredsjednik), Marta Ljubešić (tajnica), Zvonko Kovač (rizničar), Ivan Andrić, Nađa Došlić, Ranko Matasović, Silvio Pallua, Mirjana Kasapović i Željko Sutlić.

2005.-2009.

Predsjednik Kluba bio je Ivan Gušić.

Članovi su Upravnoga odbora Stanislav Tuksar (potpredsjednik), Larisa Jonke (tajnica), Davor Krapac, Ranko Matasović, Nađa Došlić, Jurica Sorić, Blaženka Melić i Pavo Barišić.

2009.-2014.

Predsjednik Kluba bio je Vlatko Previšić.

Članovi Upravnoga odbora Neven Budak (potpredsjednik), Larisa Jonke (tajnica), Ivan Gušić, Mile Ivanda, Goran Kniewald, Dunja Leljak-Levanić, Roman Brajša i Stanislav Tuksar.

2014.-2016.

Predsjednik Kluba bio je Pavo Barišić.

Članovi su Upravnoga odbora Zoran Jašić (potpredsjednik), Mile Ivanda (tajnik), Milan Pelc (rizničar), Valerije Vrček (voditelj tribina), Jasna Čapo-Žmegač, Marina Ilakovac-Kveder, Dunja Leljak-Levanić i Roman Brajša.

2016.

Predsjednik je Kluba Pavo Barišić.

Članovi Upravnoga odbora Zoran Jašić (potpredsjednik), Milan Pelc (tajnik), Ivo Barić (rizničar), Valerije Vrček (voditelj tribina), Marina Ilakovac Kveder, Jurica Sorić, Ivan Picek.

2016. – 2018.

Predsjednik  Kluba  je Mile Ivanda.

Članovi Upravnoga odbora: Zoran Jašić (potpredsjednik), Milan Pelc (tajnik), Ivo Barić (rizničar), Valerije Vrček (voditelj tribina), Marina Ilakovac Kveder, Jurica Sorić, Ivan Picek.

2018. – 2020.

Predsjednik Kluba je Mile Ivanda.

Članovi Upravnog odbora: Zvonko Kovač (potpredsjednik), Hrvoje Skenderović (tajnik), Ivo Barić (rizničar), Marina Šekutor, Davor Dukić, Ivica Picek, Jurica Sorić i Ivan Malčić. 

2020. – 2022.

Predsjednik Kluba je Milan Pelc.

Članovi Upravnog odbora:  Pavo Barišić (potpredsjednik), Hrvoje Skenderović (tajnik), Valerije Vrček (voditelj tribina), Marina Šekutor (rizničar), Davor Dukić, lvan Malčić, Marina llakovac Kveder, Svjetlan Lacko Vidulić.

2022. –

Članovi Upravnog odbora: Pavo Barišić (zamjenik predsjednika), Svjetlan Lacko Vidulić  (tajnik), Mile Ivanda (rizničar), Ivo Barić, Jasna Čapo, Marina Ilakovac Kveder, Vlatko Previšić, Valerije Vrček.

Članovi Nadzornog odbora: Hrvoje Skenderović (predsjednik), Zvonko Kovač, Ivan Malčić.