Predavanje dr. sc. Jasne Čapo

Dr. sc. Jasna Čapo, znanstvena savjetnica Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu, održat će predavanje pod naslovom Jesu li hrvatski iseljenici-povratnici i njihovi potomci useljenici u svojoj domovini? Načini (re-)integracije povratnika i useljenika u hrvatsko društvo u srijedu, 23. studenoga 2016. u 18 sati u Velikoj vijećnica Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14.

Uslijed stoljetnoga iseljavanja Hrvati su danas disperzirani na svim kontinentima svijeta. Kao i za neke druge iseljeničke nacije, za hrvatsko su iseljeništvo, pogotovo u starijim naraštajima i iseljeničkim kohortama, uz disperziranost karakteristične i orijentiranost prema domovini te uspostavljanje i održavanje granica prema društvu useljenja (primitka). Domovinu, tj. zemlju podrijetla, smatraju svojim pravim “domom”, “čistim”, “autentičnim” i “jedinim” izvorištem identiteta i mjestom na koje će se vratiti kad to okolnosti dozvole. Takav odnos prema domovini objašnjava zašto stvaraju granice i distinktivan identitet prema društvu primitka s jedne strane (npr. formiranjem zasebnih hrvatskih enklava unutar širega društva primitka), te s druge, njeguju idealizirane, utopijske i hipostazirane slike zemlje podrijetla (domovine) koje prenose i na svoje potomke.

Izlaganje se bavi pitanjem što se događa kad se iseljenici i njihovi potomci vrate odnosno dosele u domovinu. Kako se odvija susret s idealiziranom domovinom za kojom su čeznuli tijekom višedesetljetnoga boravka u iseljeništvu? Je li povratak dolazak “kući” i pronalaženje “autentičnoga” sebstva i pripadnosti? Ili nastaju neke “uznemirujuće staze povratka”? Kako doseljavanje u zemlju svojih predaka doživljavaju potomci iseljenika u drugoj i trećoj generaciji?

Istraživanjem su ustanovljene znatne razlike u načinima integracije iseljenika-povratnika i njihovih potomaka u hrvatsko društvo. Napose, čini se kako se iseljenici-povratnici re-integriraju kroz stvaranje granica i zasebnoga povratničkoga identiteta dok se njihovi potomci integriraju putem transnacionalnih ali i lokalnih mreža društvenosti. Time i jedni i drugi ponavljaju obrasce življenja u društvima iz kojih dolaze.

Istraživanje se provodi u okviru rada na projektu City-making: space, culture and identity (br. 2350) koji financira Hrvatska zaklada za znanost.

Voditelj predavanja: prof. dr. sc. Valerije Vrček