Christian Voss: »Prema kulturalnoj povijesti Albanaca u Titovoj Jugoslaviji«

Institut za etnologiju i folkloristiku i Klub hrvatskih humboldtovaca pozivaju na predavanje u sklopu projekta Transnational Return: Migrations to Croatia, Kosovo and North Macedonia koji financira Zaklada Alexandera von Humboldta.

Predavanje se bavi kulturalnim doprinosom albanske populacije u Titovoj Jugoslaviji, uvjetovanim izrazito kontradiktornim političkim tretmanom koji je oscilirao između represije i diskriminacije (1944. – 1961., 1981. – 1998.) i otvorenog promicanja između 1966. i 1981. godine. Biografije "kulturalnih prebjega" poput pjesnika Esada Mekulija, slavnih glumaca poput Behima Fehmiua i Faruka Begollija ili sportaša poput Fadila Vokrrija jasno pokazuju kako su nemiri na Kosovu 1981. godine kod Albanaca doveli do gubitka lojalnosti prema jugoslavenskoj ideji. Ograničenja jugoslavenske izgradnje nacije vide se i u reprezentaciji Albanaca u Krležinoj Enciklopediji Jugoslavije, gdje je srpska nacionalistička intervencija 1981. godine inzistirala na prepravljanju natuknica o Albaniji/Albancima kako bi se iznova uveo tradicionalni hegemonistički i paternalistički diskurs.

Christian Voss predstojnik je Odsjeka za južnoslavenske studije na Humboldtovom sveučilištu u Berlinu. Doktorirao je s temom o crkvenoslavenskom jeziku 1996. godine, a habilitirao s temom o slavenskim manjinama u Grčkoj 2004. godine. Objavio je velik broj radova iz područja sociolingvistike, kontaktne lingvistike i jezične politike na Balkanu. Osnivač je i direktor Interdisciplinarnog centra "Crossing Borders" u Berlinu, urednik edicije "Studies on Language and Culture in Central and Eastern Europe" i suurednik više časopisa.

Pozivnica u PDF-u