Ivan Krajinović: »Rimac Technology Always Goes the Extra Mile«

Klub hrvatskih humboldtovaca poziva Vas na predavanje u utorak, 3. listopada 2023.  u 18 sati, Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika, Frankopanska 5a, Zagreb.

O temi

Okosnica predavanja je primjena znanstvenih istraživanja u suvremenoj visokoj teh- nologiji. U ovom slučaju riječ je o posvuda poznatoj kompaniji Rimac Technology, fo- kusiranoj na razvoj i proizvodnju visoko-tehnoloških komponenti i sustava električ- nih vozila izuzetnih performansi. Kompanija je prije svega poznata po električnom hiperautomobilu, proizvodu sestrinske tvrtke Bugatti Rimac, koji je u velikoj mjeri sastavljen od komponenti razvijenih i proizvedenih u tvrtki Rimac Technology. U predavanju bit će riječi o simulacijama  modeliranja pri razvoju električnih pogon- skih i baterijskih sustava, kao i o testiranju materijala, razvoju novih numeričkih tehnika i kalibraciji modela. Numeričko modeliranje iza kojega stoji High-perfor- mance Computing (HPC) ključna je komponenta razvoja koja doprinosi skraćivanju vremena potrebnog za razvoj proizvoda, pri čemu se smanjuje potreba za fizičkim testiranjem. Predavanje će demonstrirati primjenu najsuvremenije tehnike simula- cije za razvoj komponenti električnih vozila na primjeru tvrtke Rimac Technology.

O predavaču

Dr. sc. Ivan Krajinović završio je istraživački smjer studija fizike na PMFu Sveučili- šta u Zagrebu i doktorski studij iz područja numeričkog modeliranja i površinskih tehnologija na Sveučilištu u Leobenu. Njegovo radno iskustvo obuhvaća područja fundamentalnog i primijenjenog istraživanja i razvoja. Voditelj je Odjela za simula- cije Rimac Technology Components R&D division koji provodi strukturne, električ- ne i termalne simulacije različitih komponenti električnih pogonskih sustava. Odjel za simulacije, koji je u posljednjih pet godina s pet narastao na 30 stalno zaposlenih inženjera, ima ključnu ulogu u brzoj izradi virtualnih prototipova, s ciljem skraćiva- nja vremena i smanjivanja sredstava potrebnih za razvoj. U sklopu dodatnog usavr- šavanja predavač je završio i MBA program na Visokom učilištu Algebra s fokusom na e-leadership i industriju 4.0.

Pozivnica u PDF-u