Humanistika bez okvira

Povodom utemeljenja nagrade Viktor Žmegač Klub hrvatskih humboldtovaca i Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pozivaju na okrugli stol u utorak, 21. studenoga 2023. u 18 h, Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika, Frankopanska 5a, Zagreb.

O temi

Viktor Žmegač (Slatina, 1929. – Zagreb, 2022), germanist, književni znanstvenik i kulturolog, poznat je široj intelektualnoj javnosti kao znanstvenik iznimne erudicije koji s lakoćom prelazi granice humanističkih disciplina. O tome svjedoči njegovo cjelokupno djelo, no ponajviše kasni opus, monografije kao što su Od Bacha do Bauhausa. Povijest njemačke kulture (2006), Majstori europske glazbe. Od baroka do sredine 20. stoljeća (2009) ili Strast i konstruktivizam duha. Temeljni umjetnički pokreti 20. stoljeća (2014).

Kako danas gledamo na naslijeđe Viktora Žmegača? Je li njegova središnja os upravo transdisciplinarni pristup? Koji je status takva pristupa u kon tekstu razvoja humanističkih znanosti? Koji su njegovi rizici? Ima li anticipativnih potencijala? O izazovima Žmegačeva metodološkog sklopa govorit ćemo iz rakursa povijesti znanosti, historiografije književnosti, muzikologije, povijesti umjetnosti i kulturologije. U diskusiji sudjeluju prof. dr. Cvijeta Pavlović, prof. dr. Pavo Barišić, prof. dr. Christine Magerski, akademik prof. emer. Stanislav Tuksar i izv. prof. dr. Milan Pelc, a razgovor vodi prof. dr. Svjetlan Lacko Vidulić.

O nagradi Viktor Žmegač

Sveučilište u Zagrebu utemeljilo je 2023. godine nagradu Viktor Žmegač za »ostvarene znanstveno-nastavne rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke te prijenos znanja i odgoj mladih stručnjaka u području humanističkih znanosti« (iz Pravilnika). Nagradu uručuje rektor na svečanosti prigodom obilježavanja Dana Sveučilišta. Prva dobitnica nagrade naša je gošća i sudionica okruglog stola prof. dr. Cvijeta Pavlović s Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Pozivnica u PDF-u