Milan Pelc: Andrija Medulić Schiavone – grafički genij manirizma

Klub hrvatskih humboldtovaca poziva Vas na predavanje u utorak, 26. ožujka 2024. u 18 sati, Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika, Frankopanska 5a, Zagreb.

O temi

Andrija Medulić Schiavone (oko 1510–1563), podrijetlom iz Zadra, ubraja se među najistaknutije umjetnike venecijanske renesanse i manirizma. Djelovao je uz bok Tiziana, Tintoretta i Veronesea. Svojim osebujnim slikarskim stilom utjecao je na niz istaknutih umjetnika, poput Jacopa Bassana i El Greca. Znatan dio Schiavoneoveog opusa sastoji se od grafičkih listova izrađenih u tehnici bakropisa. Na njima umjetnik iz Dalmacije pokazuje svoju privrženost manirističkom stilu velikog Parmigianina, umjetnika koji je bakropis uzdigao na razinu priznate i cijenjene grafičke tehnike, prikladne za neposredno izražavanje likovnih ideja i postizanje specijalnih efekata u stvaranju atmosferskog i emotivnog doživljaja. Schiavone je Parmigianinovim početnim poticajima u izradi bakropisa dao pečat osobnog tehničkog i stilskog eksperimentiranja. Na taj način otvorio je put individualnom umjetničkom tretmanu grafike, koji će nasljedovati veliki majstori 17. stoljeća, posebice Rembrandt. Predavanje o Andriji Meduliću kao vodećem majstoru manirističke grafike nadovezuje se na istoimenu izložbu, održanu u jesen 2023. u Muzeju likovne umjetnosti u Osijeku, na kojoj je publici predstavljen gotovo cjelokupan grafički opus majstora kojeg su kasniji pisci o umjetnosti  zvali „veliki Schiavone“.

.

O predavaču

Dr. sc. Milan Pelc, znanstvenik emeritus na Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu posvetio je znatan dio svojih istraživanja povijesti starije grafike kao vizualnog komunikacijskog medija. Zahvaljujući stipendiji Zaklade Alexander von Humboldt višekratno je boravio u SR Njemačkoj.  Od 1993. do umirovljenja 2023. zaposlen je na Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu, na kojem je bio ravnatelj od 2003. do 2018. Predsjednik je Kluba hrvatskih humboldtovaca od 2020. godine.

Pozivnica u PDF-u